Napelemek

Benyújtottuk pályázatunkat a KEHOP 5.2.11. - "Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére"  című pályázatra.

Az alábbi választ kaptuk:

... Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a KEHOP-5.2.11-16-2017-00266 azonosítószámú támogatási kérelmünk elbírálása megtörtént. A támogatási kérelem szakmailag megfelelt a támogathatósághoz szükséges minimális követelményeknek, azonban forráshiány miatt nem részesült támogatásban, tartaléklistára került. ...