17 | 11 | 20.

Hatvani Tankerületi Központ

Sajtóközlemény

Kezdetét vette a Lőrinci Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése Lőrinciben és Selypen

A Hatvani Tankerület Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-4.1.2-17 kódszámú, „Iskola 2020 Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című felhívásra benyújtott pályázatával 2017 augusztusában támogatást nyert a lőrinci Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztésére. A támogatás összege 481 millió forint. A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg.

A Hatvani Tankerület Központ a projekt keretében végrehajtandó infrastruktúrafejlesztéssel fokozni kívánja az intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást és emelni kívánja az iskola által nyújtott szolgáltatások színvonalát.  A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Lőrinci

Az európai uniós támogatás segítségével megvalósuló fejlesztés eredményeképpen az intézmény nagyrészét érintő felújításra és átalakítására kerül sor. Az iskolát és a tornatermet összekötő nyaktag tetejére, valamint a most zeneiskolaként működő épületrészre új ráépítés készül. A tetőtérben új rendezvényterem kerül kialakításra. Teljesen megújul az elektromos hálózat és fűtési rendszer. Mindezeken túl belső átépítésre, funkcióáthelyezésre, belső-külső nyílászáró cserére kerül sor, valamint az iskola udvara is felújításra kerül.

Selyp

Új tanterem, teakonyha, mosókonyha kerül kialakításra. Áthelyezésre kerül a művészetoktatási rész. Megújul a tornaterem padlóburkolata. Az épület belső helyiségeinek jelentős részén a falakat kifestik, a lépcsők burkolata megújul. A fejlesztés során a teljes épületben új elektromos rendszer kerül kiépítésre. Mindezeken túl az épületen belül korszerűsítik a természettudományos szaktanterem gépészetét, új könyvtár, és fejlesztő helyiség kerül kialakításra. A főbejárati előlépcső átalakításával akadálymentessé válik a bejárat. Az iskola udvara is megújul.

 Az infrastrukturális fejlesztés mellett az oktatás szakmai színvonalának javítását célzó oktatástechnikai eszközök is beszerzésre kerülnek.

 A projekt megvalósításának időszaka: 2017. november 1 – 2018. december 31.

A projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.2-17-2017-00075
A projektről bővebb információt a http://kk.gov.hu/hatvan/palyazatok oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Email: hatvaniefop@gmail.com