EFOP-4.1.2-17 kódszámú, „Iskola 2020 Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében”

SAJTÓKÖZLEMÉNY

KEZDETÉT VETTE A LŐRINCI HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE LŐRINCIBEN ÉS SELYPEN
A Hatvani Tankerület Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-4.1.2-17 kódszámú, „Iskola 2020 Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című felhívásra benyújtott pályázatával 2017 augusztusában támogatást nyert a lőrinci Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztésére. A támogatás összege 481 millió forint.

A Hatvani Tankerület Központ a projekt keretében végrehajtandó infrastruktúrafejlesztéssel fokozni kívánja az intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást és emelni kívánja az iskola által nyújtott szolgáltatások színvonalát. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Lőrinci

Az európai uniós támogatás segítségével megvalósuló fejlesztés eredményeképpen az intézmény nagyrészét érintő felújításra és átalakítására kerül sor. Az iskolát és a tornatermet összekötő nyaktag tetejére, valamint a most zeneiskolaként működő épületrészre új ráépítés készül. A tetőtérben új rendezvényterem kerül kialakításra. Teljesen megújul az elektromos hálózat és fűtési rendszer. Mindezeken túl belső átépítésre, funkcióáthelyezésre, belső-külső nyílászáró cserére kerül sor, valamint az iskola udvara is felújításra kerül.

Selyp

Új tanterem, teakonyha, mosókonyha kerül kialakításra. Áthelyezésre kerül a művészetoktatási rész. Megújul a tornaterem padlóburkolata. Az épület belső helyiségeinek jelentős részén a falakat kifestik. A fejlesztés során a teljes épületben új elektromos rendszer kerül kiépítésre. Mindezeken túl az épületen belül korszerűsítik a természettudományos szaktanterem gépészetét, új könyvtár, és fejlesztő helyiség kerül kialakításra. A főbejárati előlépcső átalakításával akadálymentessé válik a bejárat. Az iskola udvara is megújul.

Az infrastrukturális fejlesztés mellett az oktatás szakmai színvonalának javítását célzó oktatástechnikai eszközök is beszerzésre kerülnek.

A projekt megvalósításának időszaka: 2017. november 1 – 2018. december 31.

A projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.2-17-2017-00075

A projektről bővebb információt a http://kk.gov.hu/hatvan/palyazatok oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Email: hatvaniefop@gmail.com