Digitális témahét

Egy hét, amely a ma már nélkülözhetetlen készségek fejlesztéséről szól.
2017. április 3-7. között a digitális eszközöké a főszerep az iskolában.

 

Digitális témahét az interneten

 

Digitális témahét a Lőrinci Városi Könyvtár segítségével

 

 

 

 

 

Digitális témahét az iskolánkban

 

 

 

Osztály

Tantárgy

Szaktanár

Téma

Eszköz igény

1.a

Magyar irodalom

Pálinkás Zoltánné

Digitális könyvtár használat (Városi Könyvtár)

Interaktív tábla, számítógép

Környezetismeret

Pálinkás Zoltánné

Tavasz témakör feldolgozása interaktív anyag segítségével

Interaktív tábla, számítógép

2.a

Magyar irodalom

Tari Gáborné

    Digitális könyvtárhasználat (Városi Könyvtár)

Interaktív tábla, számítógép

Matematika

Tari Gáborné, Bede Csaba

Matematikai online játékok

Interaktív tábla, számítógép

3.a

Magyar irodalom

Vargáné Czank Tímea

Digitális könytárhasználat (Városi Könyvtár)

Interaktív tábla, számítógép

Környezetismeret

Vargáné Czank Tímea

A vízpart növény és állatvilága

Interaktív tábla, számítógép

Rajz

Kovácsné Vallató Zsófia

Paint program használata, képalkotás

Interaktív tábla, számítógép

4.a

Magyar irodalom

Gyurákiné Pusztai Anett

Digitális könytárhasználat (Városi Könyvtár)

Interaktív tábla, számítógép

Informatika

Bede Csaba

Tájékozódás, Térképolvasás, térképészet

Interaktív tábla, számítógép

Ének zene

Gyurákiné Pusztai Anett

Kodály Zoltán - Háry János feldolgozása

 

4.b

Magyar irodalom

Elek Lajosné

Digitális könytárhasználat (Városi Könyvtár)

Interaktív tábla, számítógép

Informatika

Bede Csaba

Tájékozódás, Térképolvasás, térképészet

Interaktív tábla, számítógép

Ének zene

Elek Lajosné

Kodály Zoltán - Háry János feldolgozása

Interaktív tábla, számítógép

Alsós napközis csoportok

 (Lőrinci)

Baloghné Gáldi Andrea, Bajuszné Szabó Zita, Kovácsné Vallató Zsófia

Interaktív,  figyelem fejlesztő, online játékok megismerése és használata játék foglalkozásokon

Interaktív tábla, számítógép

1.c

Magyar irodalom

Begovné Dékány Hedvig

Digitális tábla megismerése, használata

Interaktív tábla, számítógép

Magyar irodalom

Begovné Dékány Hedvig

Szójátékok, mesék  dalok keresése az Egyszervolt.hu internetes oldal segítségével

Interaktív tábla, számítógép

2.c

Magyar irodalom

Szécsi Jánosné

  Interaktív táblán feladatok megoldása (Túl az Óperencián )

Interaktív tábla, számítógép

Magyar irodalom

Szécsi Jánosné

   Plakát készítése, illusztrációk, dramatikus játék keresése a tanult mesékhez (Túl az Óperencián)

Interaktív tábla, számítógép

4.c

Informatika

Bede Csaba

Tájékozódás, Térképolvasás, térképészet

Interaktív tábla, számítógép

Erkölcstan

Huszárné Lipták Andrea

Internetes világunkról (szómagyarázatok, kifejezések, tudatos vásárlás, hulladék elhelyezés módja )

Interaktív tábla, számítógép

Magyar irodalom

Huszárné Lipták Andrea

  Szülőföldem szép határa (internetes keresés városokra, érdekességekre, fővárosunk megismerése)

Interaktív tábla, számítógép

3.c 4.c

Báderné Tiszóczi Helga

·        Iskolai honlap áttekintése

Interaktív tábla, számítógép

Báderné Tiszóczi Helga

·        Az e-mailes országos honismereti verseny 4 harmadikos és 4 negyedikes versenyzője megmutatja, hogyan gyűjt anyagot és hogyan válaszolja meg az aktuális forduló kérdéseit.

Báderné Tiszóczi Helga

·        Tanulást segítő linkgyűjtemény összeállítása matematikából, környezetismeretből

Báderné Tiszóczi Helga

·        A televízió műsorok nézésének tudatos tervezése egy hétre a port.hu használatával

Alsós napközis csoportok

(Selyp)

Krizsán Marianna, Szabóné Szabó Zsuzsanna, Üsztöke József

Interaktív,  figyelem fejlesztő, online játékok megismerése és használata játék foglalkozásokon

Interaktív tábla, számítógép

 

 

Osztály

Tantárgy

Szaktanár

Téma

Eszköz igény

 Óra, Tanterem

5.a

Ének- zene

Dénesné Gémesi Magdolna

Kacsóh Pongrác daljátéka és a János vitéz párhuzamba állítása, linkgyűjtése

Interaktív tábla, számítógép

04.07. péntek:6.óra, nyelvi terem

Rajz

Tóth Attila

János vitéz digitális animáció

Interaktív tábla

04.04.:kedd,      4. óra,        nyelvi terem

6.a

Osztályfőnöki

Dénesné Gémesi Magdolna

Kedvenc idézetem, bölcsességem 12 évesen. Keresés a világhálón.

A tanulók okos eszközei, telefon, tablet, laptop

04.07. péntek, 5.óra, 6.a terme

Angol

Dénesné Gémesi Magdolna, Geleji Aranka

Angol nyelvtörők gyüjtése, online szótár használat

A tanulók okos eszközei, telefon, tablet, laptop, interaktív tábla

04.04.kedd: 6.óra,            nyelvi terem

7.a

Magyar nyelv és irodalom

Perjés- Tóth Renáta

Szólások és közmondások játékos nyelvtani feladatok, szógyüjtés és értelmezés

A tanulók okos eszközei, telefon, tablet, laptop

04.04. kedd:3.óra,    7.a terme

Kémia

Virág Attila

Megújuló erőforrások, interaktív eszközök energiaforrásai

A tanulók okos eszközei, telefon, tablet, laptop

04.05.: szerda 4.óra,         nyelvi terem

Német

Oravecz Zsuzsanna

Online szótár használat

Interaktív tábla, számítógépek

04.07. péntek: 2óra,          nyelvi terem

8.a

Osztályfőnöki

Koncsekné Árva Szilvia

Biztonságos internet használat oktató videók

Interaktív tábla

04.04.:kedd,      2. óra,        nyelvi terem

Informatika

Bede Csaba

Digitális geometria

Interaktív tábla, tanulói számítógépek

04.05. szerda: 1., 3. óra        informatika terem

5.c

Hon és népismeret

Báderné Tiszóczi Helga

Linkgyűjtemény készítése a tantárgy anyagaihoz                 Az összegyűjtött anyag szerkesztése kinyomtatása kifüggesztése az osztályokban

A tanulók okos eszközei, telefon, tablet, laptop, interaktív tábla

04.04. kedd: 1óra,    4.c terme

Angol, Német

Geleji Aranka, Vargáné Czank Tímea

Online szótár használat

A tanulók okos eszközei, telefon, tablet, laptop, interaktív tábla

04.03. hétfő: 6.óra             nyelvi terem,                  03.07. péntek    1 óra,             nyelvi terem

6.c

Magyar nyelv és irodalom

Vajda Istvánné

Hősök régen és ma

Interaktív tábla, tanulói számítógépek

03.04.kedd: 6.óra,                 4.c terme

Angol

Vereb István

Online szótár használat

Interaktív tábla, tanulói számítógépek

04.06. csütörtök: 5., 6. óra                 nyelvi terem

Német

Oravecz Zsuzsanna

Online szótár használat

Interaktív tábla, tanulói számítógépek

04.04.kedd :4.óra             nyelvi terem

7.c

Angol

Geleji Aranka, Vereb István

Online szótár használat

A tanulók okos eszközei, telefon, tablet, laptop, interaktív tábla

04.03. hétfő 1.,6.óra      nyelvi terem

Földrajz

Tóth Attila

PPT készítése egy egy választott földrajzi témában,  majd ennek prezentálása

Interaktív tábla, számítógép

04.05. szerda:2.óra               nyelvi terem

8.c

Matematika

Tamás András

Az egyenes körhenger felszínének és térfogatának meghatározása különböző testre jellemző paraméterek megadásával táblázat kezelő program használatával.

Interaktív tábla, tanulói számítógépek

04.06. csütörtök: 3. óra                 info terem

Angol

Geleji Aranka, Vereb István

Online szótár használat

Interaktív tábla, tanulói számítógépek

04.06. csütörtök:2 óra        nyelvi terem, 04.07. péntek : 5. óra       nyelvi terem

Német (második idegen nyelv)

Oravecz Zsuzsanna

Nyelvtani ismereteket gyakorló, szórakoztató játékos weboldalak megismerése, használata interaktív táblával

Interaktív tábla, tanulói számítógépek

04.06. csütörtök:7., 8. óra       nyelvi terem

Fejlesztő órák

Takács Józsefné Balya Krisztina

• Az iskola honlapjának megtekintése, eligazítása portálon .
• Fejlesztő feladatok a fejlesztők lapja .hu oldalról .
• Versek, mesék keresése az egyszervolt.hu oldal megismerése.
• Színezők, rajzprogramok keresése a játék .hu oldalon.

Interaktív tábla, tanulói számítógépek

04.04. kedd:2.óra      nyelvi terem,       04.05 szerda:1 óra,           nyelvi terem