Tanáraink

   

Bakosné Vörös Andrea

igazgató

informatika

Balog Marianna

igazgatóhelyettes

matematika, informatika

Bede Csaba

igazgatóhelyettes

informatika

     

Bajuszné Szabó Zita

napközis csoportvezető

tanító

Balassa Olívia

 

magyar nyelv és irodalom, fejlesztő pedagógus

Baloghné Gáldi Andrea

napközis csoportvezető

tanító

Báderné Tiszóczi Helga

4. c osztályfőnök, munkaközösség vezető

tanító, múzeumpedagógus

Begovné Dékány Hedvig

2. c osztályfőnök

tanító

Csekő Csilla

 

testnevelő

Dányiné Lahocsinszky Eszter

 

angoltanár, iskolai könyvtáros

Dénesné Gémesi Magdolna

7. a osztályfőnök

angoltanár, ének-zene tanár

Elek Lajosné

3. a osztályfőnök

tanító, ének-zene spec.

Geleji Aranka

6. c osztályfőnök

angoltanár

Gyurákiné Pusztai Anett

1. c osztályfőnök

tanító, informatikatanár, ének-zene spec.

Hajdukné Zengő Ildikó

6. a osztályfőnök

matematika tanár, rajztanár

Huszárné Lipták Andrea

3. c osztályfőnök

tanító, magyar nyelv és irodalom, ének-zene spec.

Kotrócz Viktor Gábor

testnevelés, tanulószoba

testnevelő

Kovács Gábor

 

testnevelő

Kovácsné Nagy Anita

 

tanító, fejlesztőpedagógus

Kovácsné Vallató Zsófia Anna

napközis csoportvezető

tanító

Krizsán Marianna

napközis csoportvezető

tanító

Molnár Tamás

diákönkormányzatot segítő pedagógus

testnevelő

Oravecz Zsuzsanna

5. a osztályfőnök, munkaközösség vezető

némettanár

Pálinkás Zoltánné

2. a osztályfőnök, munkaközösség vezető

tanító, ének-zene spec.

Perjés-Tóth Renáta

8. a osztályfőnök

magyar nyelv és irodalom tanár, történelemtanár

Rabeczné Talán Krisztina

napközis csoportvezető

tanító

Szabóné Szabó Zsuzsanna

napközis csoportvezető

tanító

Szőke Tiborné

tanulószoba

testnevelő

Tamás András

5. c osztályfőnök

matematika – fizika tanár

Tari Gáborné

1. a osztályfőnök

tanító, ének-zene spec.

Tariné Nyirjei Mónika

5. b osztályfőnök

biológia-kémia tanár

Tóth Attila

 

földrajz-rajz tanár

Vajda Istvánné

7. c osztályfőnök

magyar nyelv és irodalom tanár

Vargáné Czank Tímea

4. a osztályfőnök

tanító, német spec.

Vereb István

8. c osztályfőnök, munkaközösség vezető

történelem-angol tanár

 

 

Óraadók

 

Szűcsné Kenyeres Zsuzsanna

 

logopédus

Kozsda Zsófia

 

gyógypedagógus

Majzik Ildikó

 

informatikatanár

Németh Mária

 

biológia-technika tanár

Virág Attila

 

kémiatanár