Tanáraink

   

Bakosné Vörös Andrea

igazgató

tanító, matematika, informatika, minősített pedagógus

Balog Marianna

igazgatóhelyettes

matematika, informatika, minősített pedagógus

Bede Csaba

igazgatóhelyettes

informatika, minősített pedagógus

     

Bajuszné Szabó Zita

napközis csoportvezető

tanító

Balassa Olívia

 

magyar nyelv és irodalom, fejlesztő pedagógus

Baloghné Gáldi Andrea

napközis csoportvezető

tanító

Báderné Tiszóczi Helga

4. c osztályfőnök, munkaközösség vezető

tanító, múzeumpedagógus

Begovné Dékány Hedvig

2. c osztályfőnök

tanító, minősített pedagógus

Csekő Csilla

 

testnevelő

Dányiné Lahocsinszky Eszter

 

angoltanár, iskolai könyvtáros

Dénesné Gémesi Magdolna

7. a osztályfőnök

angoltanár, ének-zene tanár, minősített pedagógus

Elek Lajosné

3. a osztályfőnök

tanító, ének-zene spec., minősített pedagógus

Geleji Aranka

6. c osztályfőnök

angoltanár, minősített pedagógus

Gyurákiné Pusztai Anett

1. c osztályfőnök

tanító, informatikatanár, ének-zene spec.

Hajdukné Zengő Ildikó

6. a osztályfőnök

matematika tanár, rajztanár, minősített pedagógus

Huszárné Lipták Andrea

3. c osztályfőnök

tanító, magyar nyelv és irodalom, ének-zene spec.

Koleszáné Leták Diána Pálma

testnevelés, tanulószoba

testnevelő

Kotrócz Viktor Gábor

testnevelés, tanulószoba

testnevelő

Kovácsné Nagy Anita

 

tanító, fejlesztőpedagógus, minősített pedagógus

Kovácsné Vallató Zsófia Anna

napközis csoportvezető

tanító

Krizsán Marianna

napközis csoportvezető

tanító

Molnár Tamás

diákönkormányzatot segítő pedagógus

testnevelő

Oravecz Zsuzsanna

5. a osztályfőnök, munkaközösség vezető

némettanár, minősített pedagógus

Pálinkás Zoltánné

2. a osztályfőnök, munkaközösség vezető

tanító, ének-zene spec., minősített pedagógus

Perjés-Tóth Renáta

8. a osztályfőnök

magyar nyelv és irodalom tanár, történelemtanár, minősített pedagógus

Rabeczné Talán Krisztina

napközis csoportvezető

tanító

Szabóné Szabó Zsuzsanna

napközis csoportvezető

tanító

Madla Mihályné

tanulószoba

középiskolai tanár

Tamás András

5. c osztályfőnök

matematika – fizika tanár

Tari Gáborné

1. a osztályfőnök

tanító, ének-zene spec.

Tariné Nyirjei Mónika

5. b osztályfőnök

biológia-kémia tanár

Tóth Attila

 

földrajz-rajz tanár, minősített pedagógus

Vajda Istvánné

7. c osztályfőnök

magyar nyelv és irodalom tanár

Vargáné Czank Tímea

4. a osztályfőnök

tanító, német spec.

Vereb István

8. c osztályfőnök, munkaközösség vezető

történelem-angol tanár

 

 

Óraadók

 

Antosné Táborfi Zsuzsanna

tanulószoba

pedagógus

Kozsda Zsófia

 

gyógypedagógus

Majzik Ildikó

 

informatikatanár, minősített pedagógus

Németh Mária

 

biológia-technika tanár

Szűcsné Kenyeres Zsuzsanna

 

logopédus

Virág Attila

 

kémiatanár