Bemutatkozás

Ars Poetica

Részlet a Pedagógiai Programból

Intézményünk alapvető feladata a tanköteles korú gyermekek 1-8. évfolyamokon történő alapfokú oktatása, nevelése, az általános műveltség megalapozása annak érdekében, hogy minden tanuló teljesítse az adott évfolyam végére előírt követelményszinteket, illetve a 8. évfolyam végére teljesüljenek az intézmény nevelési céljai, követelményei.
Diákjaink tudásának oly mértékű emelése, hogy minél többen képesek legyenek középiskolai tanulmányok folytatására.
Az iskolánk feladatának tartja a hátrányos helyzetű, illetve a beilleszkedési és magatartási zavarokkal küzdő tanulók felzárkóztatását.
Feladatunknak tekintjük, hogy biztosítsuk diákjaink igény szerinti napközi otthonos ellátását.

A feladatok megvalósítása során kiemelten kezeljük:

Fontosnak tartjuk:

Mindezeket a változatos tevékenységrendszerünk révén valósítjuk meg, amely diákjainknak tág teret ad a képességeik kipróbálására, kibontakoztatására, a tehetségeseknek az érvényesülésre, a lemaradóknak a felzárkóztatásra.
Mindezekhez olyan légkört igyekszünk teremteni, ahol a gyermek és a felnőtt jól érzi magát.

Iskolánk története

Lőrinci iskolánk történetét 1870-től számíthatjuk. Ekkor kezdték az első iskola építését, melyben 1871.január 17-én kezdődött a tanítás "120 tanonc"-cal, 1 tanteremmel, 1 tanítóval.

1898 szeptember 29-ig még két tanteremmel bővült az iskola, majd e naptól "Erzsébet Királyné" néven működött tovább.

1901-töl újabb tanterem építésére került sor, és ekkor már tanítói lakás is tartozott az iskolához.

1910-ben a falu felső részén új iskola épült két tanteremmel és tanítói lakással.

A közigazgatásilag Lőrincihez tartozó

Az Eötvös-féle Népoktatási Törvény hatására indult meg intenzív fejlődés az oktatás terén. A háború alatt és után lelassult a folyamat, mind pénzhiány, mind pedig a kellő ideológiai képzettség hiányában. Újabb fellendülés akkor tapasztalható, mikor 1956-ban megépül Selypen az új iskola, ezt követi a Mátravidéki Erőmûnél, hasonló típusú intézmény alapítása.

Lőrinciben 1965-ben kezdődik az új - jelenleg is működő - iskola építése.
A település sajátos szerkezetéből adódóan 1995-ig három iskola működött. Az erőműi lakótelepen az 1.sz.,a középső településrészen a 2.sz., a selypi városrészben a 3.sz. iskolában tanultak a gyerekek.
Az 1990-es évektől fokozatosan csökkent a gyermeklétszám. Az 1994/95-ös tanévben a három iskolában 561 tanuló 33 tanulócsoportban tanulhatott, s 53 pedagógus tanított.
Az 1995/96-os tanévtől az erőműi lakótelepen az általános iskolai oktatás megszűnt,s a másik két iskola közös igazgatás alá került. Azóta városunkban egy 8 osztályos általános iskola működik két telephelyen, 473 tanulóval, 20 tanulócsoporttal és 35 pedagógussal.

1997. májusában színpompás névadó ünnepségen vette fel iskolánk Hunyadi Mátyás nevét.