Március 15-i műsor az iskolában

A műsort a 7. osztály tanulói adták elő.

Felkészítő tanáraik:

Perjés-Tóth Renáta és Oravecz Zuzsanna

A műsor közben az énekkart Dénesné Gémesi Magdolna vezényelte.